Skip To Main Content

Currículum i etapes

La formació integral caracteritza el programa educatiu d’Agora Barcelona International School, amb especial atenció als reptes globals de la vida real i el seu context. Gràcies a la nostra proposta innovadora, internacional i multilingüe, oferim un valor afegit que ens permet afavorir el progrés acadèmic i personal de l’alumnat. 

Formem persones ètiques, amb interès i capacitat per liderar un món millor i amb les eines necessàries per aconseguir l’èxit a totes les esferes de la seva vida. El nostre currículum treballa l’educació integral des d’edats molt primerenques, incorpora la immersió lingüística en anglès des de l’etapa d’Educació Infantil i manté una atenció tutorial personalitzada per assegurar el futur èxit acadèmic dels alumnes. Al final d’aquest emocionant viatge, els alumnes de Batxillerat tenen a la seva disposició un programa preuniversitari d’orientació mitjançant sessions de coaching per ajudar-los a descobrir les seves metes i un programa de «Work Experience» que els apropa a la realitat professional dels nostres dies.

IB World School

Agora Barcelona International School és un IB World School. A l’etapa de batxillerat, oferim la possibilitat d’estudiar el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional. Nombrosos informes demostren que els graduats d’aquest Programa de Diploma acaben els seus estudis universitaris abans que els seus companys, se senten més preparats per realitzar treballs universitaris que demanin fer recerca i, a més, poden suportar millor les càrregues de treball exigents i els reptes que planteja la gestió del temps.

Infantil

Una etapa fonamental del procés educatiu, en la qual es consoliden els fonaments de tot el cicle escolar, caracteritzada per la immersió lingüística en anglès, el desenvolupament creatiu, la intel·ligència emocional i l’estimulació musical.

MéS informació

Primària

A l’etapa d’Educació Primària treballem un conjunt d’hàbits que afavoreixen la consolidació de valors de caràcter individual tals com l’autonomia, l’esperit crític, la iniciativa, la responsabilitat i l’autoregulació.
 

MéS informació

Secundària

El principal objectiu a l’etapa de secundària és facilitar a tots els alumnes els recursos per aconseguir un esperit crític, analític i racional que els permeti participar de manera activa i eficient a la societat on vivim.
 

MéS informació 

Batxillerat Internacional 

El prestigiós Programa de Diploma del Batxillerat Internacional (IB) és un complet programa líder que prepara els alumnes per a un futur internacional i compta amb el reconeixement de les principals universitats del món.
 

MéS informació

Formació Professional

Cicles formatius orientats al món de l’esport i l’esbarjo, amb doble titulació integrada que suma certificacions oficials de Cambridge. Els cicles compten amb les instal·lacions del «Sport Centre» i una borsa activa de treball.
 

MéS informació 

Esport d´alt rendiment

Els alumnes interessats en la tecnificació esportiva d'alt rendiment, tant a nivell masculí com femení, en esports com el futbol, el tennis, el pàdel o el golf poden compaginar l'activitat esportiva amb la seva carrera acadèmica gràcies al nostre programa de tecnificació esportiva, amb el qual podran estudiar en el col·legi, viure en la residència i entrenar qualsevol d'aquests esports.

Més informació