Skip To Main Content

IB: Un model de futur

El Batxillerat Internacional® (IB per les seves sigles en anglès) proporciona als alumnes un currículum acceptat universalment per les institucions d’educació superior. 

Els programes de l’IB són exigents per a l’alumne, però també amb la formació i l’avaluació dels professors, els quals tenen a la seva disposició activitats de desenvolupament professional de gran qualitat, marcs educatius innovadors i una pedagogia reconeguda per les universitats més prestigioses del món.El Batxillerat Internacional® (IB) és un model de futur que desenvolupa en els alumnes competències clau per al seu èxit acadèmic, professional i personal, tot afavorint l’assoliment dels seus objectius en un context internacional. Anima els estudiants a pensar de manera independent i conduir el seu propi aprenentatge, els ajuda a ser conscients de les diferències culturals mitjançant l’aprenentatge d’una segona llengua i els permet relacionar-se amb els altres en un món cada vegada més globalitzat i canviant.Agora Barcelona International School és un centre autoritzat per a impartir en l'etapa de Batxillerat el Programa de Diploma (PD), i és centre sol·licitant per a impartir en l'etapa de Primària el Programa de l'Escola Primària (PEP) del Batxillerat Internacional® (IB). Com a Col·legi del Món de l’IB, és un centre de recerca, reflexiu, actiu i creatiu en constant procés de millora que té com a objectiu formar estudiants compromesos amb el seu futur i el del món que els envolta.