Skip To Main Content

Multilingüisme

Preparem l’alumnat per a un futur internacional sense límits ni barreres  Oferim un projecte educatiu multilingüe, amb immersió lingüística més enllà de l’anglès, que permet l’alumne dominar les llengües oficials del seu lloc de residència juntament amb l’anglès, el francès, l’alemany o el xinès. El projecte lingüístic incorpora el mateix nombre de sessions en cadascuna de les llengües vehiculars: castellà, català i anglès.

Immersió lingüística 

La immersió lingüística a l’etapa d’Educació Infantil és de vital importància per a un aprenentatge primerenc de qualsevol llengua. Iniciem el Programa d’Immersió lingüística en anglès des del Primer Cicle d’Educació Infantil (0-2 anys) i en el Segon Cicle (3-5 anys) s’introdueix vocabulari en anglès i la comprensió oral de la llengua estrangera. Des de P4 fins a 4t de Primària s’estudia xinès mandarí, que podrà ser continuat com a matèria extraescolar, i a 5è de Primària s’introdueix una tercera llengua estrangera, iniciació a l’alemany o al francès, que continuarà fins a 4t d’ESO. Pel que fa a les titulacions, els alumnes tenen l’oportunitat d’examinar-se al propi centre per obtenir les titulacions oficials de la Universitat de Cambridge (anglès) i l’Alliance Française (francès).

Intercanvis i estades culturals

Per completar el programa lingüístic, els nostres alumnes disposen d’intercanvis i estades culturals a Anglaterra, Irlanda, França i els EUA. Els alumnes de tots els cursos tenen la possibilitat de fer un intercanvi amb qualsevol d’aquest països, d’un mes, un trimestre, un semestre o un any escolar. A més, els nostres alumnes de 5è de Primària tenen un intercanvi d’una setmana amb Stonar School, prestigiós col·legi del Regne Unit que pertany a Globeducate, i tots els alumnes des dels 10 anys poden optar al campament d’estiu a l’estranger i als seus programes d’any acadèmic a l’estranger durant un trimestre, un semestre o un curs complet. A més, l’extensa xarxa de col·legis de Globeducate permet als alumnes participar cada any en esdeveniments internacionals amb estudiants d’altres països i cultures.

MéS informació