Skip To Main Content

Sobre nosaltres

Agora Barcelona International School és un col·legi internacional privat que pertany al grup educatiu Globeducate. L’educació que s’hi imparteix es distingeix per la innovació educativa i l’alt rendiment acadèmic i social, amb atenció personalitzada de cada alumne i de les seves necessitats específiques. Plantegem un ensenyament trilingüe, mixt i aconfessional, sempre respectuós amb les creences de cada família i obert a un diàleg enriquidor.A més, com a part de la família de col·legis Agora amb un total de 7 col·legis privats i internacionals vivim un procés constant per assolir l'excel·lència educativa que es va iniciar fa ja 50 anys als col·legis de Catalunya, Balears, Madrid, Andalusia, la Comunitat Valenciana o Andorra. L’objectiu del col·legi és preparar els alumnes acadèmicament i personalment perquè es formin com a ciutadans del món, un món cada cop més globalitzat i canviant que requereix competitivitat i preparació. Per això, el col·legi aposta per la innovació educativa, una metodologia basada en els valors i una educació personalitzada, per desenvolupar el màxim potencial de cada alumne i ajudar-los en el seu autoconeixement per saber el que volen i poder aconseguir els seus somnis.

Impartim una veritable educació internacional, una de les principals característiques que ens distingeix com a centre que forma part de Globeducate, un dels cinc grups de col·legis més importants del món. Este prestigioso grupo educativo tiene presencia en 10 países con más de 55 colegios. Això ens permet enriquir la nostra proposta educativa amb experiències internacionals com ara estades (boarding) o escoles d’estiu a Espanya, Andorra o Regne Unit.

 

La nostra metodología

A Agora Barcelona International School estem convençuts que l'educació completa no s'ha d'entendre com una suma de diferents àrees, sinó com el resultat de la integració global de totes. Per això, a Agora Barcelona, la formació que s'imparteix als alumnes té caràcter global. Ens dediquem a preparar ciutadans del món, amb totes les capacitats necessàries per afrontar els desafiaments professionals que es puguin trobar al llarg de la seva trajectòria laboral. 

Fomentem la integració, ja que tots els nostres alumnes formen una comunitat única on cada forma de pensar té importància, sempre dins dels valors del respecte i l’educació cap a les altres persones. 

Les nostres instal·lacions, equipades amb tot el necessari per a cobrir les necessitats del nostre projecte i d'una formació integral en cada etapa, tenen un paper important en la nostra metodologia, amb la finalitat de formar persones capaces d'aconseguir l'èxit acadèmic i personal. 

Visita el nostre tour virtual

Famílies, Alumnes, Ex alumnes y Professors

Famílies

La família i l’escola són dos contextos fonamentals en l’educació dels nens, per això valorem activament les relacions fluïdes i constructives entre la família i el centre, per tal d’optimitzar el desenvolupament dels alumnes.

Ajudem les famílies a trobar l’equilibri i l’harmonia entre la vida familiar i escolar, raó per la qual oferim ampliació horària, segons les necessitats familiars. A més, les famílies també poden beneficiar-se del servei de transport escolar.

Involucrem les famílies de la nostra comunitat a cadascuna de les etapes educatives que oferim al centre gràcies a una continuada comunicació, que contribueix a l’èxit dels alumnes d’Agora Barcelona International School.

A més, les famílies que així ho desitgin poden participar activament a la vida del col·legi, amb col·laboracions per preparar festes com Halloween o Carnaval i a esdeveniments internacionals com els Globeducate Olympic Games.

Per últim, des de l’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes), pares, mares i tutors legals dels alumnes gestionen la participació activa de les famílies a l’educació dels seus fills i formen un nexe amb el col·legi.

Alumnes

L’objectiu d’Agora Barcelona International School és formar i educar a ciutadans del seu temps, amb una sòlida formació intel·lectual en continguts, habilitats i eines d’aprenentatge. Alumnes que es caracteritzen per la seva internacionalitat i domini de les llengües, amb una destacada educació musical, esportiva i artística, i amb una excel·lent formació de la persona en valors.

Al llarg de les etapes educatives, els alumnes del centre es desenvolupen acadèmicament i personalment, i els professors son els seus guies durant tot el camí educatiu, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat. Donem una gran importància a aquesta atenció individualitzada, ja que cada alumnes és diferent, i volem que estiguin motivats i feliços amb tot el que facin.

En resum, des de l’etapa d’Educació Infantil preparem cada alumne per viure amb èxit en un món globalitzat.

Professors

Disposem d'un professorat seleccionat que s'encarrega de transmetre'n la il·lusió i l'entusiasme. Cada alumne és un ésser individual i únic, per això oferim una atenció personalitzada amb programes de suport que potencien la motivació, estimulació i automillora. Fem que cada alumne sigui el protagonista d'aquest complex procés de desenvolupament. 

L'anglès és la insígnia del col·legi, i per això gran part de les matèries s'imparteixen en aquest idioma. El professorat fa les classes totalment en anglès i s'assegura que els alumnes també es comuniquen entre ells en aquest idioma. Per impartir un ensenyament idoni de l'idioma, comptem amb professorat nadiu, de llengua materna anglesa o bilingüe, o que ha passat llargues estades a països de parla anglesa.

Ex alumnes

Els ex alumnes d’Agora Barcelona International School són part de la nostra comunitat i els valorem activament, ja que ells han format part i contribuït al desenvolupament del nostre projecte educatiu.