Skip To Main Content

Landing Nav

Breadcrumb

Gabinet Psicopedagògic

La psicòloga educativa que desenvolupa la seva tasca a Agora Barcelona International School és una professional amb una àmplia formació i experiència a l’àmbit de la psicologia infantil-juvenil i educativa. Treballa amb nens que necessiten diversos graus de suport, per exemple aquells amb necessitats educatives especials, dificultats en la gestió emocional, altes capacitats, etc. i ofereix una àmplia gamma de solucions pràctiques. 

Volem assegurar-nos que tots els nostres alumnes disposin de l'oportunitat de trobar les seves fortaleses i de superar qualsevol dificultat que puguin estar experimentant. El Departament d'Orientació treballa amb els estudiants, la família i els mestres per garantir que se li ofereixi a cada nen el suport addicional que necessita amb un enfocament estructurat i coordinat.

Atenció personalitzada per a cada alumne

Proporcionar atenció personalitzada a cada estudiant és la funció principal dels nostres professors, així com del Gabinet Psicopedagògic. Una supervisió estreta i individualitzada que els permet dissenyar programes específics perquè cada alumne es desenvolupi al seu ritme, oferint-los el suport pràctic, acadèmic i professional que necessiten per avançar.

El Gabinet Psicopedagògic també s'encarrega de donar suport als nous estudiants i famílies a través de la coordinació amb els tutors; facilitant lintercanvi dinformació entre els agents que intervenen: tutors, pares i estudiants, brindant suport als nous estudiants. Volem assegurar-nos que els nostres nous estudiants s'integrin a la seva nova escola de la manera més fàcil i feliç possible.

Atenció a la diversitat i avaluació psicológica

Entenem que els nostres estudiants tenen una àmplia gamma de necessitats. Mitjançant una monitorització exhaustiva del seu progrés a l'escola podem prevenir, detectar i donar resposta a qualsevol dificultat que els estudiants puguin trobar durant el procés d'aprenentatge.

El Gabinet Psicopedagògic recolza i acompanya l'alumnat que experimenta dificultats en els aprenentatges, trastorns del neurodesenvolupament, dificultats emocionals o de relació interpersonal. Brinda suport davant dels conflictes, la gestió del comportament o amb els problemes que sorgeixen de circumstàncies familiars difícils.

També acompanya i ajuda a establir els millors plans individualitzats a alumnes amb altes capacitats que poden tenir les necessitats pròpies particulars.

Aquest gabinet treballa estretament amb especialistes externs i pot recomanar una avaluació per a la identificació de diagnòstics o establiment de perfils en alguns casos.

Suport per a les famílies i els Mestres

Una de les funcions més importants del Gabinet Psicopedagògic és la col·laboració amb tutors, mestres, famílies i personal extern (psicòlegs, psiquiatres i mestres de suport) per donar la resposta adequada a les necessitats específiques de cadascun dels nostres alumnes.

El departament encoratja els pares i tots els membres de la família que parlin sobre qualsevol problema que puguin tenir, organitzant reunions i coordinacions quan es requereix. El departament també treballa per optimitzar el treball en equip i la col·laboració a tota l'escola i garantir que la comunicació entre la llar i l'escola sigui el més efectiva possible.